Oslava památného dne 8. října

Sokolové oslaví svůj památný den 8. října
navzdory nouzovému stavu

Sokolské kokardy na oblečení, vlajky na tramvajích, pietní akty či svíčky plovoucí po řekách. Sokolové po celé republice oslaví tradiční Památný den sokolstva 8. října, i když kvůli epidemiologickým opatřením v značně omezeném rozsahu. Památný den sokolstva je připomínkou tisíců obětí sokolů a sokolek svých v boji za svobodu, samostatnost a demokracii. Od roku 2019 je oficiálním významným dnem České republiky.

Jako symbolické datum pro tento den byl zvolen 8. říjen, tedy den, kdy Reinhard Heydrich v roce 1941 zahájil likvidaci sokolské organizace. Nacisté Sokol považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí. V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci “Akce Sokol” zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř nikdo z nich se konce války nedožil.

“Historie Sokola ukazuje, jak je náš spolek úzce spojen s českou společností a samostatnou republikou. Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu a občanství patří mezi pět nejdůležitějších hodnot našeho spolku,” uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Hlavní pietní akt Památného dne sokolstva se letos bude konat v omezeném rozsahu v Tyršově domě na Malé Straně od 15:00. Účast potvrdil předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, předseda Sněmovny PČR Radek Vondráček a předseda vlády ČR Andrej Babiš. Ceremoniál bude živě přenášet kanál ČT 24.

Památný den sokolstva je připomínkou nejen pěti tisícovek sokolů a sokolek, kteří položili své životy v protinacistickém odboji, mezi nimiž bylo i na 150 spolupracovníků výsadku Anthropoid zapojených do atentátu na Reinharda

Heydricha, ale i těch, kteří padli v letech 1. světové války v řadách československých legií bojujících za vznik samostatného státu, stejně jako sokolů a sokolek z řad protikomunistického odboje.

Symbolickou tváří Památného dne sokolstva je František Pecháček, sportovec, československý olympionik, sokolský činovník, autor legendární sletové skladby mužů z roku 1938 nazvané "Přísaha republice". Jako jeden z čelných představitelů domácího odboje byl v roce 1944 umučen nacisty. Poslední slova Františka Pecháčka, pronesená ke spoluvězňům, zněla: „Sbohem, bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci umírají stokrát. Umřu s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly marné.“

Během celého dne se na řadě míst České republiky budou konat pietní akty a také Večer sokolských světel, při němž sokolové jako vzpomínku na sokolské oběti tradičně pouštějí po vodě lodičky se svíčkami. V největších městech vyjedou vozy MHD ozdobeny českými a sokolskými vlaječkami, Senát PČR, krajské úřady a magistráty a radnice v Praze, Brně a mnoha dalších městech vyvěsí sokolské prapory. Četnost i rozsah těchto akcí ale výrazně zasáhnou omezení spojená s vyhlášením nouzového stavu v ČR.