Projekty Župy

Světová gymnaestráda

Světová gymnaestráda 2019 - XVI. ročník

Kde: Rakousko - Dornbirn // Vorarlberg

Kdy: 7.-13.7.2019

XVI. všesokolský slet

XVI. Všesokolský slet 2018

V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská, v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, XVI. všesokolský slet. Pořádání tohoto sletu bylo schváleno usnesením 10. sjezdu ČOS 26.června 2013.

Zorganizovat takto rozsáhlou akci vyžaduje velký časový předstih, proto jsou přípravy už nyní v plném proudu a na programu sletu pracují všechny programové útvary ČOS. Slet bude maximálně otevřený. Kromě sokolských účastníků z domova i ze zahraničí se sletu zúčastní řada domácích i zahraničních hostů. V současnosti pracují autorské kolektivy na tvorbě hromadných pohybových skladeb a rozbíhá se i příprava všech dalších části programu sletu. Slavnostní představení hromadných skladeb se uskuteční již v listopadu v roce 2016.

U nás v Sokole

U nás v Sokole

V roce 2016 se uskuteční setkání v České Brodě ve dnech 27.-29.5.2016

Podzimní termín 30.9. - 1.10.2016 zůstává zatím volný.

Komise pobytu v přírodě OV ČOS stojí již za celou řadou zrealizovaných projektů (třináct sletových vrchol, Sokolské vrcholy, Expedice Kameny, Sokolské cesty, aj.). Pravidelná setkávání členů Sokola, jejich rodinných příslušníků a příznivců se stala v minulých letech vítanou společenskou událostí.

Po úspěšném XV. všesokolském sletu přichází komise pobytu v přírodě s dalším mezisletovým projektem (pro období 2013-2017), tentokrát s názvem U NÁS V SOKOLE.

K hlavním záměrům projektu patří propagace sokolské činnosti v jednotách a župách, a také zahájení spolupráce Sokola s dalšími lokálními subjekty.

Cílem je umožnit zapojeným jednotám nebo župám představit se sokolské i ostatní veřejnosti v jednotě či župě programem, který bude co nejvýstižněji vyjadřovat samotný název projektu - U NÁS V SOKOLE.

Programová část projektu skýtá nepřebernou nabídku činností, které je možné představit. Půjde vždy o volbu mezi rozličnými tématy, která se vhodně zařadí do víkendového programu.

Jedná se o témata z oblasti kulturně poznávací, tělovýchovné a sportovní, společenské, vzdělávací a jiné.

Akce tohot typu se konají dvakrát ročně - na jaře a na podzim.

V letošním roce se setkání mělo na jaře konat v termínu 27.5. - 29.5.2016 v Ostravě. To bylo však v březnu zrušeno. Komise PP proto požádala uspořádání v tomto termínu T.J. Sokol Český Brod, která tuto akci připravovala pro letošní podzimní termín. Ta požadavku komise obětavě vyhověla a připravila velmi zajímavý program.

Podzimní termín 30.9.-1.10.2016 zůstává zatím volný.

Se Sokolem za kopečky

Se Sokolem za kopečky

Projekt komise turistiky OV ČOS Se sokolem za kopečky v podstatě navazuje na předchozí se Sokolem na rozhledny. Akce jsou pořádány jako hvězdicové pochody s určením cíle v daném místě našeho příhraničí nebo blízkém příhraničním místě sousedního státu. Jsou určeny nejen pro zájemce o turistiku z řad veřejnosti, ale také pro rodiny s dětmi a seniory. Součástí akce bývá vhodný doprovodný program - hry, soutěže, znalostní kvízy, apod.Projekt probíhá od roku 2013, pochody se konají většinou třikrát do roka.

Akce Se Sokolem za kopečky v roce 2016:

21.5.2016 Se Sokolem za kopečky  - výstup na rozhlednu Geisingberg / Krušné hory.

Pameť Sokola

Paměť Sokola

připravujeme...
100 sokolských keší republice

100 sokolských keší republice

100 SOKOLSKÝCH KEŠÍ REPUBLICE je projekt České obce Sokolské směřovaný k oslavám 100. výročí založení československého státu v roce 2018.

Projekt se uskuteční v rozmezí let 2014 - 2018 na území České republiky. Cílem projektu je umístění 100 oficiálních keší na místa úzce spjata s historií našeho státu, jejíž nedílnou součástí je i historie Sokola, a představit tak významná místa a důležité osobnosti naší nedávné historie.

Umístěné kešky budou zveřejňovány na webovém portálu geocaching.com a na těchto webových stránkách.

Součástí projektu je také sběratelská hra a jeho vyvrcholením pak bude zveřejnění závěrečné multikeše v době konání XVI. všesokolského sletu v červenci 2018.

Noc sokoloven

100 sokolských keší republice

Noc sokoloven 2016 - v Pátek 23.září

Stejně jako loni i letos plánujeme uskutečnit celorepublikový den s historií a architekturou Sokola - den se sokoly v sokolovnách.

Tuto akci opakujeme díky pozitivní zpětné vazbě z jednot, bez jejichž ochoty a nadšení by tato akce nebyla tím, čím byla.

Jednoty, které se chystají opět připojit, ale i noví zájemci se více informací dočtou v manuálu pro jednoty.

Noc sokoloven 2015

Dne 11.září 2015 proběhl první ročník Noci sokoloven, které se zúčastnilo 80 sokolských jednot po celé České republice. Rok 2015 byl vyhlášen i Rokem sokolské architektury. Tomuto tématu se věnovala např. příloha časopisu Sokol Vzdělavatelské listy, ale i župa Jana Podlipného vydala speciální číslo zaměřené na župní sokolovny.

MOVE Week

Move Week

MOVE Week (Týden v pohybu) je součástí celoevropské kampaně "NowWeMove - 100 miliónů Evropanů v pohybu do roku 2020" pořádané Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA). Cílem kampaně "NowWeMove" je propagace a rozvoj tělesných aktivit (nevýkonnostního sportu) a aktivního životního stylu, k hlavním pilířům této kampaně patří právě Move Week. Stejně jako v loňském roce byly koordinací MOVE Weeku u v rámci České republiky pověřeny ČOS a ČASPV.

V týdnu od 21.-27.9.2015 se uskutečnil v České republice již 3.ročník projektu MOVE Week. V rámci ČOS se do projektu zapojily tradiční akce jako Sokolení, dny otevřených dveří, tradiční běhy, turistické pochody, ale i akce zcela nové. Počasí se až na malé vyjímky po celý týden vydařilo, jen prodloužený víkend se u některých akcích projevil na návštěvnosti.

MOVE Transfer International
Projekt pro předškolní děti
Sokol v lese
EUROGYM 2016
PACH 2016
SOKOLSKÁ KAPKA KRVE